Ronell B.V. Postbus 228 8100 AE RAALTE
Week van het Oorsuizen

Week van het Oorsuizen

Deze week is het de Week van het Oorsuizen, om iedereen (nog maar eens) te wijzen op de gevaren van geluidsoverlast. De belangrijkste oorzaak van oorsuizen is immers te lang in een te luide omgeving zijn. Luide werkomgevingen zijn daarom een belangrijke oorzaak van gehoorschade. 

De NOS publiceert een bijzonder artikel: Tijdens het lezen, klinkt het geluid van tinnitus. Met die vervelende piep is het ondoenlijk om nog geconcentreerd te lezen. Veel mensen kampen met ondraaglijke gehoorschade. De overlast is soms zo heftig dat mensen aan euthanasie of suïcide denken.

Heb je het idee dat jouw werkomgeving ook (te) lawaaiig is? Ook als er niet direct kans op schade is, heb je soms recht op gehoorbescherming. Raadpleeg dan je leidinggevende!