Bij Ronell staat veilig horen en communiceren op de werkvloer centraal. Onze producten voldoen aan de actuele normen op het gebied van PBM (EU verordening 2016/425) en zijn getest volgens de EN352-norm. Jaarlijks worden de producten door een onafhankelijke notified body gecontroleerd om de veiligheid te garanderen.
 

Onderstaand treft u de conformiteitsverklaringen aan:
Harde otoplastieken      Zachte otoplastieken

Geschiedenis
De richtlijn 89/686/EEG is op 21-04-2018 vervangen door een nieuwe Europese verordening (EU) 2016/425 persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierin staan updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de Europese Unie.
Per april 2018 zal er gewerkt moeten worden volgens (EU) 2016/425. Van april 2018 tot medio april 2019 was er een overgangsjaar. In dat jaar mochten de bestaande producten met bestaande certificaten nog worden aangeboden, alsmede de producten welke onder de nieuwe certificaten vallen.

Voor Ronell betekent dit, dat haar product vanaf 21-04-2018 onder de strengste conformiteitsprocedure zal vallen. Ons product valt nu onder de zwaarste categorie persoonlijke beschermingsmiddelen, namelijk categorie 3.  

Concreet: Onze op maat gemaakte gehoorbescherming valt onder een EU-type onderzoek door een gecertificeerde keurende instantie.

 21 april 2019
Vanaf 21 april 2019 mag er nog uitsluitend worden geleverd volgens de nieuwe Europese verordening (EU) 2016/425. Dit vraagt een permanente bewaking van het productieproces en er wordt een goede kwaliteitsborging vereist.

Geldigheidstermijn:
Er is nu een beperking van de geldigheidstermijn op de certificaten. De geldigheid van de certificaten is nu beperkt tot maximaal vijf jaar. Daarnaast zal er elk jaar een toetsing komen van de keurende instantie, om na te gaan of ons product nog voldoet aan dezelfde criteria als waarop het certificaat is afgegeven.

Conformiteitsverklaring:
Er hoort nu een door ons opgesteld en ondertekent juridisch document beschikbaar gesteld te worden. Hiermee verklaart Ronell dat het product voldoet aan alle eisen op de van toepassing zijnde wetgeving.Wilt u meer weten over de veiligheid van onze gehoorbescherming? Neem dan contact op met uw persoonlijke gehooradviseur.

Otoplastieken
Oordoppen op maat

Lees alles over onze otoplastieken.

 

Communicatie-oplossingen
Horen zonder oren

Een speciale headset voor bij het gebruik van gehoorbescherming

 

Toolbox
Creëer draagvlak voor persoonlijke bescherming

Zorg dat je medewerkers goede instructies krijgen.

artikelen geselecteerd

U gebruikt Internet Explorer in compatibiliteitsweergave. Hiervoor bieden wij geen ondersteuning. U kunt de compatibiliteitsweergave uitschakelen door op het tandwiel icoontje te klikken en vervolgens op het menu item "Instellingen voor Compatibiliteitsweergave" te klikken. Vink het vakje "Alle websites met de compatibiliteitsweergave weergeven" uit. Klik op sluiten.